Hydroizolační příslušenství

Příslušenství k vegetačním střechám - Speciální materiály pro realizaci vegetačních střech

Skladby vegetačních střech a teras vyžadují použití speciálních materiálů, které zajistí perfektní funkčnost celé konstrukce. Takové materiály zaručují akumulaci vody, živnou půdu pro vegetaci a stabilizaci sypkých materiálů.

Hydroakumulační a drenážní vrstva DEKDREN GARDEN

Jedná se o výrobkovou řadu profilovaných (nopových) fólií z vysokohustotního polyethylenu (HDPE) s perforací. Fólie se pokládá nopy dolů tak, aby se v nopech držela voda. Přebytečná voda může pomocí perforace pod fólií DEKDREN GARDEN a prostorem mezi nopy odtéci po hydroizolaci z konstrukce.

DEK lišta

Funkce:

  • zakrytí čela skladby střechy při pohledu zdola nebo z boku
  • oddělení části střechy s různou skladbou vrstev

Způsoby stabilizace lišty k podkladu (závisí na sklonu střechy a umístění lišty – okraj/plocha střechy):

  • přitížení provozními vrstvami
  • přikotvení lišty do podkladu (podklad musí umožnit kotvení)
  • přichycení lišty přířezy povlakové hydroizolace

Doplňkem lišty je kotevní výztuha, která slouží pro ztužení lišty, pro přikotvení lišty proti pohybu sesuvem provozních vrstev. Lišta nezajišťuje stabilizaci vrstev proti účinkům sání větru.

Střešní substrát

Substrát je nezbytným základem pro růst rostlin, je zásobárnou vody a živin nutných pro vegetaci. Složení substrátu a tloušťka jeho vrstvy musí odpovídat požadavkům plánované vegetace. Typy substrátů se od sebe liší objemovou hmotností, propustností (mm/min.) a maximálním obsahem vody (% objemu).
Výchozí materiály pro vegetační substráty by neměly obsahovat žádná semena ani živé rostliny nebo regenerace schopné rostlinné části, především kořenové plevely.

Způsob přepravy substrátu

  • volným sypáním z výklopných nákladních aut
  • BIG BAG – přepravní velkoobjemový vak z polypropylenové tkaniny s možností přímého vysypání
  • jako pytlové zboží pro menší vegetační střechy

Stavební kamenivo

Kamenivo se nejčastěji dodává ve frakcích 16/22 a 16/32. Kamenivo je baleno do pytlů (big-bagů) o hmotnosti 1 t (případně 300 kg, 700 kg, 1500 kg) nebo může být volně ložené.
Kamenivo je po vytěžení a vytřídění vždy prané v bubnové pračce. Kamenivo splňuje normu EN 12620:2002 + A1:2008. Podíl odplavitelných složek je do 2 %, podíl nadsítného a podsítného je max. 7 %.
Hlavní využití tohoto kameniva je pro vytvoření vrstvy přitížení plochých střech a používá se také pro vytvoření drenáží spodních staveb. Primárně je však toto kamenivo určené pro výrobu betonu.

Okrasné kamenivo

Kamenivo se nejčastěji dodává o velikostech zrn 1 – 2 cm a 2 – 4 cm. Kamenivo je baleno do 25 kg pytlů nebo může být volně ložené.
Kamenivo má podíl vyplavitelných částic pod 0,3 %. Kamenivo může být jak přírodní, tak umělé. Hlavní využití tohoto kameniva je pro dekorační účely, případně akvária.

Informace a technická podpora

Veškeré informace včetně kompletního technického poradenství poskytnou naši vyškolení pracovníci.