Hydroizolační materiály

ALKORPLAN 35254/35054

Homogenní UV stabilizovaná hydroizolační fólie z měkčeného PVC šedé barvy, standardně dodávaná v tloušťkách 1,0 a 1,5 mm.

Fólie nachází uplatnění především v následujících oblastech:

 • zahradní jezírka
 • zavlažovací nádrže
 • požární nádrže
 • vodoteče
 • hrázní tělesa
 • retenční nádrže

Další možnosti využití fólie ALKORPLAN 35254/35054 je možné konzultovat s našimi pracovníky.

Zásady pro provádění izolací z fólie ALKORPLAN 35254/35054

 • Fólií Alkorplan 35254/35054 lze obložit vodní nádrž libovolného tvaru a velikosti.
 • Podklad hydroizolace menších nádrží, např. zahradních jezírek, se vytváří zpravidla z vrstvy jemného říčního písku v tloušťce min. 50 mm. Rozsáhlejší nádrže je lepší posoudit individuálně. Ze dna výkopu je nutné odstranit hrubé nečistoty, jako jsou ostré kameny.
 • Vhodnou podkladní konstrukcí je také monolitická betonová deska. Uplatňuje se především při velkém sklonu stěn nádrže nebo při nutnosti stabilizovat podklad. Povrch betonové konstrukce musí být bez nerovnosti a ostrých hran.
 • Fólie se zcela běžně na podklad volně pokládá, upevnění se provádí pouze při okraji nádrže, nebo v případě potřeby v oblasti prostupů, strmého svahování dna apod.
 • Při návrhu větších vodních děl je nutné zabránit sesouvání fólie vlivem pohybu vody a gravitace, například zatížením kamenivem na stupních.
 • Fólie musí být provedena spojitě v celé ploše dna vodní nádrže s dostatečným vytažením nad úroveň hladiny, veškeré prostupy fólií je nutno řešit vodotěsně, např. pomocí pevné a volné příruby.
 • Po aplikaci fólie se zpravidla provádí ochranné vrstvy, které chrání hydroizolaci před mechanickým poškozením. Ochrana fólie se realizuje vrstvou netkané textilie FILTEK (obvyklé gramáže 500 g/m2 nebo vyšší) a vrstvou říčního kameniva nebo betonovou vrstvou. Betonové vrstvy se navrhují dle ČSN EN 206. Při umisťování velkých prvků do nádrže (např. velkých kamenů s ostrými hranami, nádob s rostlinami apod.) doporučujeme, kromě opatrné manipulace, zvýšit ochranu fólie, např. použitím textilie vyšší gramáže nebo zvětšením tloušťky vrstvy kameniva.

Více jak 40leté zkušenosti z výroby a vývoje řadí fólie ALKORPLAN mezi osvědčené hydroizolační systémy. Dokumentuje to i více než 100 milionů m2 úspěšných realizací po celém světě. Výrobce má roční produkci přibližně 200.000 tun fólií.

V nabídce naší společnosti jsou i další druhy fólie – střešní fólie DEKPLAN 76 pro izolaci střech určená i do požárně nebezpečného prostoru, fólie DEKPLAN 77 pro izolaci střech s fixací přitížením, fólie DEKPLAN 79 pro izolaci střech s fixací lepením, fólie ALKORPLAN 35034 pro izolace spodních staveb proti vodě a radonu, ALKORPLAN 2000 a 3000 – fólie pro bazény – evropská špička, a mnohé další fólie pro speciální účely.

Charakteristika

Fólie ALKORPLAN 35254/35054 je homogenní hydroizolační fólie z měkčeného PVC pro hydroizolace vodních nádrží.

Odolnost proti UV záření

Fólie je stabilizovaná proti vlivu UV záření.

Odolnost proti namáhání

Mechanické vlastnosti (poměrné prodloužení při přetržení, pevnost v tahu, ohebnost) dávají fólii velkou odolnost proti nepříznivému vlivu pohybů, deformaci i nerovnosti podkladu.

Svařitelnost

Fólie ALKORPLAN 35254/35054 se vyznačuje vynikající svařitelností. Zvláště významný je fakt, že tato svařitelnost je výborná i po dlouhé době, což se pozitivně uplatní například při dodatečných úpravách.

Odolnost proti prorůstání kořínků

Fólie je odolná proti prorůstání kořínků. Svou odolností odpovídá požadavkům normy EN 14416.

Doporučená teplota aplikace

Fólii ALKORPLAN 35254/35054 doporučujeme aplikovat při teplotě +5 °C a vyšší.

Informace

Veškeré informace, včetně kompletního technického poradenství, Vám poskytnou naši pracovníci.

DEKPLAN

Hydroizolační fólie DEKPLAN jsou vyrobeny z měkčeného PVC. Sortiment fólií umožňuje realizovat různé varianty střech podle způsobu stabilizace hydroizolační vrstvy. Použití konkrétního typu vyplývá z jeho vlastností (typ nosné vložky, tloušťka fólie apod.) Fólie DEKPLAN jsou vhodné jak pro nově realizované skladby, tak i pro sanace starých střech. V sortimentu fólií DEKPLAN je řada doplňkových materiálů usnadňující realizaci standardních detailů střech. 

Fólie DEKPLAN patří mezi osvědčené hydroizolační systémy díky 40 let dlouhým zkušenostem s vývojem a výrobou fólií z plastů, především z měkčeného PVC.

Stabilizace kotvením DEKPLAN 76 S PES výztužnou vložkou

Dodávaná v tloušťce 1,2 mm, 1,5 mm, 1,8 mm nebo 2,0 mm se používá jako mechanicky kotvená jednovrstvá hydroizolace střech.
Fólie DEKPLAN 76 má nejširší rozsah použití střešních skladeb do požárně nebezpečného prostoru.

V autorizované zkušebně s ní bylo provedeno nejvíce zkoušek na trhu z hlediska chovaní při vnějším působení požáru, které jsou klasifikovány jako BROOF (t3).

Stabilizace přitížením DEKPLAN 77 se skleněnou výztužnou vložkou

Dodávaná v tloušťce 1,2 mm, 1,5 mm, 1,8 mm nebo 2,0 mm se používá jako jednovrstvá hydroizolace střech stabilizovaná k podkladu přitížením. Fólie se volně klade a musí být celoplošně zakryta a stabilizována dalšími vrstvami.

Vrstvy pro stabilizaci, musí fólii dostatečně přitížit, aby odolávala účinkům větru a tvarovým a rozměrovým změnám fólie. Vrstvami pro stabilizaci a zakrytí může být násyp kameniva nebo zeminy, dlažba, betonová deska apod. Fólie v tloušťce od 1,5 mm je vhodná pro použití ve skladbě vegetačních střech. Spoje fólie pod vegetačním souvrstvím musí být uzavřeny zálivkou.

Stabilizace lepením DEKPLAN 79 bez výztužné vložky s nakašírovanou PES rohoží na spodním povrchu

Dodávaná v celkové tloušťce 3,2 mm se používá jako jednovrstvá hydroizolace stabilizovaná k podkladu lepením PU lepidlem. Fólie nachází uplatnění jak při sanacích střech (např. s původní asfaltovou krytinou), tak i při realizaci nových skladeb.

Doplňková fólie DEKPLAN 70 bez výztužné vložky

Je to homogenní fólie v tloušťce 1,5 mm, která se používá pro opracování detailů u všech typů fólií DEKPLAN.

DEKPLAN X76 s PES výztužnou vložkou

Dodávaná v tloušťce 1,2 mm s pochozí úpravou na horním povrchu je určena k realizaci ochranné a příležitostně pochozí části plochých střech. Nenahrazuje hydroizolační vrstvu.

Charakteristika sortimentu

Odolnost proti UV záření a povětrnostnímu stárnutí

Fólie DEKPLAN 76, DEKPLAN 79 a doplňkové fólie DEKPLAN 70 a DEKPLAN X76 jsou odolné proti účinkům UV záření a vyhovují požadavkům na účinky umělého povětrnostního stárnutí. Fólie DEKPLAN 77 musí být po instalaci celoplošně zakryta dalšími vrstvami, aby bylo zabráněno přímému působení povětrnostních vlivů.

Svařitelnost

Fólie DEKPLAN se vyznačují vynikající svařitelností. Svařitelnost je výborná i po dlouhé době. To se uplatní např. při dodatečných úpravách hydroizolace, při zabudování nového prostupu či při opravách
poškozených míst.

Rozměrová stálost

U fólií DEKPLAN, které jsou vyrobeny z měkčeného PVC, je dosahováno vynikající dlouhodobé rozměrové stability.

Difuzní vlastnosti

Fólie DEKPLAN jsou charakteristické nízkou hodnotou faktoru difuzního odporu.

Vhodnost použití v požárně nebezpečném prostoru

Fólie DEKPLAN 76 a DEKPLAN 77 uložené ve skladbách střešního pláště na tepelnou izolaci z minerálních vláken, polystyrenových desek EPS a PIR desek vyhovují požadavkům pro použití do požárně nebezpečného prostoru. Skladby jsou klasifikovány jako BROOF (t3).

Odolnost proti prorůstání kořínků

Vlastní materiál při výrobě fólie DEKPLAN 77 a horkovzdušně vytvořené sváry jednotlivých pruhů fólie jsou odolné proti prorůstání kořínků. To umožňuje používat fólii všude tam, kde hrozí poškození hydroizolace kořínky a ve skladbě vegetačních střech.

Technická podpora

Veškeré informace, včetně kompletního technického poradenství poskytnou naši vyškolení pracovníci.